Stránka oficiálního partnera společnosti Planeta Regionov v ČR
ID 821

KFS
CZ RU

Ochranná známka

Nově vydávané KFS mají tři ochranné prvky, z nichž jsou dva identifikační. Pro lepší ilustraci jsou zde uvedeny 3 KFS z různých sérií, zleva konkrétně: KFS č.2 (КФС №2), Dar ohně (Дар Огня) a Mír (МИР)
Na každé krabičce je u popisků nalepena holografická samolepka s QR kódem nesoucí informaci unikátního čísla KFS, které je vedle QR kódu rovněž vytištěné.
Po otevření krabičky na straně s jasně viditelnými 5 elementy korektoru je nalepena holografická samolepka Planeta Regionov (Планета Регионов).
Z druhé celistvé zlaté strany aktivní destičky je nalepena samolepka s typem KFS.
Obdobné ochranné prvky májí i 8 elementní KFS.

kfskorektor.cz - Stránka oficiálního partnera společnosti Planeta Regionov v České republice     © 2022