Stránka oficiálního partnera společnosti Planeta Regionov v ČR
ID 821

KFS
CZ RU

KFS Kolcova: Lila série

Kosmoenergetika je metoda harmonizace, ozdravení člověka a životního prostředí, lidové léčitelství, metoda studie základních zákonů vesmíru pomocí energetickoinformačních kanálů. Historie Kosmoenergetiky začala v Indii zhruba před 900lety. Jedná se o systém znalostí a praktik zaměřených na rozvoj, sebevylepšení, duchovní a fyzické uzdravení člověka. Jedná se o metodu neverbálních účinků na osobu.
Kosmoenergetika je považována za vědecko-praktickou metodu. Během uplynulého desetiletí výzkumná centra měří účinky kosmoenergetických kanálů na různé biosférické objekty - vodu, vodní roztoky, záření a vyšší rostliny. Byly zavedeny statisticky potvrditelné efekty kosmoenergetických kanálů.
Na konci roku 2009 Světová zdravotnická organizace zaregistrovala Mezinárodní federaci klasické Kosmoenergetiky jako člena programu "The Global Health Workforce Alliance" (Globální komunita zdravotnických pracovníků).
Je třeba si uvědomit, že aktivní práce s kosmoenergetickým kanálem je vyvolána energií vděčnosti.

kfskorektor.cz - Stránka oficiálního partnera společnosti Planeta Regionov v České republice     © 2021