Stránka oficiálního partnera společnosti Planeta Regionov v ČR
ID 821

KFS
CZ RU

KFS Dar ohně (КФС Дар Огня)

Hlavní funkce KFS Dar Ohně je vytvoření mocného energetického systému ochrany organizmu před negativními vlivy vnějších faktorů a neoprávněným narušení energeticko-informačním vtržením.
Pomáhá odolávat negativním vlivům vnějších faktorů nejistoty a chaotických jevů činorodosti na vědomí, tělo i energeticko-informační pole člověka.
Probouzí vnitřní genetickou paměť organizmu, rezonuje s činností centrálního nervového systému, synchronizuje se s biopolem člověka a zapojuje ji do energeticko-informační banky vesmíru, mnohonásobně ji posiluje a vybavuje kvantem nových úrovní ochrany.
Zaměřuje se na prevenci a nápravu různých onemocnění dýchacích cest, zejména při epidemiích a pandemiích.
Používá se jako doplňující prostředek pomoci a podpory při neupřesněných diagnózách, pro vážně nemocné osoby, při dlouhodobých potížích.
Přispívá k odstranění a neutralizaci jakékoli neoprávněného energeticko-informačního vtržení vytvořených s cílem negativně ovlivnit zdraví a energetický stav člověka.
Pomáhá se zbavit energetických pout, očistit myšlenky a měnit je v nasměrování lásky a vděčnosti.
Pomáhá budovat silný osobní energetický systém pro ochranu organizmu.
Pomáhá při komplexnímu řešení složitých stavů různých typů psychologických závislostí (alkoholismus, kouření, přejídání, drogové závislosti atd.).
Pomáhá očistit různá prostranství a místnosti.
Pomáhá při práci s vlastním rodem, probouzí kmenovou paměť.

KFS Dar ohně pomáhá vnímat tělo, mysl a ducha člověka odkrytým biologickým a energeticko informačním systémem, neoddělitelně interaguje s okolním prostředím, kde se nachází, rozšiřuje tuto oblast do celého vesmíru a směřuje lidský organizmus do zkušeností miliónů evolučních let. Při pravidelné práci s KFS se tělo mění v dobře seřízený a pohotový systém. Jeho biopole se stává silným energetickým štítem.
Na KFS Dar ohně jsou zapsány kosmoenergetické kanály Perun, Ra a Ar v režimu spalování.
Čas strukturalizace vody: 4 hodiny

kfskorektor.cz - Stránka oficiálního partnera společnosti Planeta Regionov v České republice     © 2022